Lista zawodników

Pole szukaj –  służy do wyszukania  zawodnika po Nazwisku, imieniu, numerze  licencji  lub numerze patentu 

oznaczenia 

X – oznacza udział w konkurencji z broni własnej 

 

K – oznacza udział w konkurencji  z broni obiektowej 

Lista startowa zawodników

Generated by wpDataTables